Програми за ученици

Английски език в модули

  1. Слушане и четене
  2. Говорене и презентации / Дебат
  3. Граматика и писане

Нивото на учениците се определя след интервю/консултация

Акцентира се на придобиването и затвърждаването на знания и умения за активно слушане, разбиране в контекст, свободно изразяване и презентиране на информация

Работи се по т.нар. “tailored approach”, тоест подхожда се гъвкаво към усвояването на езика, съобразено с индивидуалните качества и потребности на всеки, без това да влияе негативно или да „дърпа“ назад един, за сметка на групата

Модулната система позволява концентрация върху всеки аспект на езика и балансираното му усвояване; същевременно дава възможност за допълнителна работа върху слабите страни на ученика в овладяването на езика

За нас е важно качеството, а не количеството – учебните материали се подбират внимателно, за да съответстват на нивото и потребностите на учениците и да надграждат постепенно техните знания

Работим с различни издателства и програми, защото акцентът за нас са учениците и техните потребности

Корейски език в модули

Начинаещи  9-12 години

Начинаещи над 12 години

Разговорен корейски с носител на езика /native speaker/ – напреднали

Create your website with WordPress.com
Get started